Svensk Undulathobby logga

Svensk Undulathobby

Hem

Artiklar > Genetik - Vad är det??

Av Björn Johansson

En sak som förbryllar oss undulatuppfödare är ju varför det blir så många olika färger och teckningar på våra ungar. Svaret är att det precis som på oss människor så finns det vissa saker i vår genetiska uppbyggnad som styr vårat utseende till en viss grad. Hos människor ärver man t.ex. en av sina föräldrars utseende på örsnibbar. Hos undulaten så finns det ett antal faktorer som styr utseendet hos våra fåglar, t.ex. dominanta, recessiva och könsbundna anlag, en del färger är dominanta över andra o.s.v.

Jag tänkte berätta lite om en del av dessa i varje nummer av SUK-Nytt och b örjar med de dominanta anlagen d.v.s. de anlag som alltid måste synas, de kan inte "gömmas" i fågelns genetiska uppbyggnad utan måste alltid synas på utsidan av fågeln.

Dominanta Faktorer/Färger:
Austral Brokigt, Spangle, Gulmaskat.
Ljusgrön, Mörkgrön, Olive, Viol och Grå.

De gröna färgerna är alltid dominanta över de blå. En blå fågel kan aldrig vara bärare av grönt men däremot tvärtom, en grön fågel kan vara bärare av blått (detta kallas för "split" d.v.s. när en fågel är bärare av något som inte syns).

Den grå faktorn gör blåa fåglar grå och gröna fåglar grågröna.

Viol faktor kan bäras av alla färger och den ger fågeln en lite "konstig" färg t.ex. en Viol ljusgrön som ser ut som någonting mitt emellan en ljusgrön och en mörkgrön. Det vi i dagligt tal kallar för Viol är egentligen en Viol kobolt.

Samtliga dominanta faktorer finns både i en enkel och en dubbel faktor hos fågeln, detta styr även det utseendet hos fågeln.

Austral Brokigt eller Dominant Brokig som den också kallas är en teckning på fågeln som starkt påminner om en normaltecknad förutom att vingpennorna är vita/gula samt att det skall finnas ett band i vitt/gult över magen på fågeln.

Spangle, som för övrigt är en av de senaste mutationerna, kan översättas till spräcklig. Kroppsfärgen skall vara som på en vanlig fågel men övriga fjädrar på vingar och rygg skall ha en svart kant längst ut på fjäderna. Om man parar två spangle tillsammans så får man vad man kallar en Dubbelfaktor spangle d.v.s. den har två faktorer i sin genetiska uppbyggnad för spangle, dubbelfaktorn avviker helt i färg från enkelfaktorn så tillvida att den är antingen helt gul (gröna fåglar) eller helt vit (blå fåglar) med endast lite grön eller blå färg i gumpen. Om man parar en dubbelfaktor med t.ex. en normaltecknad så får man bara enkelfaktor spangle.

Den Gulmaskade faktorn kan bäras av alla färger men syns bara på de blå och grå, en fågel kan alltså t.ex. vara gulmaskad ljusgrön.

Med Dominant så menar man alltså att 50% av ungarna ärver teckningen från den föräldern. Undulater kan bära fler dominanta anlag samtidigt och kön har ingen betydelse i sammanhanget.

Parnings schema: ( / tecknet betyder split)
Grön X Blå   100% Grön/Blå
Grön/Blå X Blå   50% Blå, 50% Grön/Blå
Grön/Blå   Grön/Blå   50%Grön/Blå, 25% Grön, 25% Blå

Detta gäller samtliga gröna och blå färger.
Ljusgrön, Mörkgrön, Olive, Himmelsblå, Kobolt, Mauve.

Spangle X Normal   50% Spangle, 50% Normal
Spangle X Spangle   50% Spangle, 25% Normal, 25% Dubbelfaktor (DF) Spangle
DF Spangle X Normal   100% Spangle
DF Spangle X DF Spangle   100% DF Spangle
DF Spangle X Spangle   50% DF Spangle, 50% Spangle

 

Om klubben | Kontaktman | Styrelse | Stadgar & regler | Utställningar | Varianter | Artiklar | Gästbok | Forum | Länkar | Arkiv
Content Copyright © 2007-2019 Svensk Undulathobby. All rights reserved.
Webmaster Susanna Rajala.
Sitemap/sidkarta.